Platební podmínky

EnergyPoint PLATBA SDÍLENÍ POWERBANK A ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Tyto smluvní podmínky představují smlouvu (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi (dále jen „Uživatel“) a PagerSpeed s.r.o., IČ 08081603, DIČ CZ08081603, provozující sharingovou službu sdílených powerbank pod značkou EnergyPoint a našimi přidruženými společnostmi (dále jen „my“, „nás“ nebo „ENERGY POINT“, nebo „EnergyPoint“) ohledně vašeho používání služby sdílených powerbank („služba“) v České a Slovenské republice a vztahuje se na naši webovou stránku https://www.enrgy-power-sharing.cz, https://www.enrgy-power-sharing.sk a https://www.enrgy-power-sharing.eu (dále jen „webová stránka“) a na aplikaci EnergyPoint pro mobilní zařízení („EnergyPoint App“) pomocí operačních systémů, jako je IOS a Android (Webové stránky a aplikace EnergyPoint se společně nazývají „platforma“).
POPLATKY A PLATBY
1.1 POPLATKY
Uživatel může používat powerbanku EnergyPoint, na základě platby za využití („Využití “ znamená odblokování baterie prostřednictvím mobilní aplikace EnergyPoint APP a její využití, dokud nebude vrácena do úložiště powerbank EnergyPoint) nebo, jinak v souladu s cenami popsanými v mobilní aplikaci EnergyPoint APP, nebo na jejích webových stránkách. V každém případě mohou poplatky a další platby podléhat příslušným daním a dalším místním vládním poplatkům, které může společnost PagerSpeed s.r.o., provozující službu EnergyPoint, účtovat a vybírat. EnergyPoint, bude uživateli účtovat (prostřednictvím kreditní a/nebo debetní karty a/nebo prostřednictvím jakékoli jiné platební metody nabízené během procesu předplatného) částku poplatků, jak je popsáno v této smlouvě.
1.2 PROPAGAČNÍ KÓDY
Promo kódy (slevy) lze uplatnit pouze prostřednictvím aplikace EnergyPoint APP. EnergyPoint, si vyhrazuje právo slevy kdykoli upravit nebo zrušit. Slevy jsou nepřenosné a nelze je dále prodávat.
1.3 CENY
Ceny služeb se liší a závisí pouze na dohodě s našimi pronajímateli. Aktuální informace o sazbě na jednotlivém místě EnergyPoint naleznete kliknutím na jeho špendlík v naší mobilní aplikaci. Informace o sazbě se objeví i při naskenování QR kódu před zapůjčením powerbanky.
1.3 MAXIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU A POPLATKY
Informace o maximální době pronájmu a poplatcích lze nalézt na webových stránkách EnergyPoint na adrese https://www.energy-point-sharing.cz, nebo v aplikacích pro EnergyPoint APP pro iOS a Android, před jakýmkoli zapůjčením. Uživatel souhlasí, že je výhradně odpovědný za to, že si bude vědom veškerého uplynulého času souvisejícího s včasným vrácením powerbanky. Powerbanky nevrácené během maximální doby pronájmu, budou považovány za zakoupené uživatelem, za cenu odpovídající maximální ceně pronájmu x 4 dny. Tento prodej však bude zrušen bez jakékoli náhrady, i pokud uživatel následně vrátí powerbanku do jakékoli nabíjecí banky EnergyPoint APP.
1.4 Platný způsob platby
Aby byl uživatel zaregistrován k používání Služeb, musí zadat platnou platební metodu akceptovanou EnergyPoint APP. Uživatel prohlašuje a zaručuje společnosti PagerSpeed s.r.o. (provozovatel služby EnergyPoint), že je oprávněn používat jakoukoli platební metodu poskytnutou službou EnergyPoint.
1.5 PLATEBNÍ SCHÉMA
Platební schéma za používání Služeb je k dispozici na webových stránkách https://www.energy-point-sharing.cz a v aplikac EnergyPoint APP, před jakýmkoli pronájmem.
Po odblokování baterie, bude na začátku doby pronájmu autorizována částka 500,- Kč na vrub platební metody uživatele, jako záloha. Z uvedené zálohy bude odečtena skutečná cena pronájmu a rozdíl bude poté odblokován a vrácen uživateli na konci doby pronájmu.
2. MOŽNOSTI PLATBY
Pro vaše pohodlí vám nabízíme několik možností platby:
(a) Svou kreditní nebo debetní kartu můžete propojit se svým účtem v aplikaci EnergyPoint, abyste nám po jejím použití umožnili automaticky odečíst všechny částky, které nám podle této smlouvy náleží, z vaší kreditní karty. Jako platební prostředek nelze použít předplacené a hotovostní karty.
(b) Můžete také provést platbu pomocí služby Google pay, nebo Apple pay.
(c) Uživatel uděluje společnosti PagerSpeed s.r.o. oprávnění strhávat z karty nebo uvedeného účtu veškeré poplatky vzniklé Uživateli. Všechny poplatky podléhají příslušným daním z prodeje a dalším místním vládním poplatkům, které může společnost PagerSpeed s.r.o. účtovat a vybírat.
3. SPORY
Pokud uživatel zpochybní jakýkoli poplatek za způsob platby uživatele, musí se do 10 pracovních dnů od konce měsíce se sporným poplatkem obrátit na podpora@energy-point-sharing.cz a poskytnout společnosti PagerSpeed s.r.o. všechny informace, které jsou nezbytné k identifikaci sporného poplatku, např. jako datum využití a přibližné časy začátku a konce využití spojené se sporným poplatkem. Uživatel souhlasí s tím, že bude neprodleně informovat PagerSpeed s.r.o. o všech změnách týkajících se způsobu platby.
4. NÁHRADY
V případě, že jste nemohli zahájit výpůjčku, ale byla vám naúčtována platba naším systémem, kontaktujte nás na adrese podpora@energy-point-sharing.cz, nebo prostřednictvím EnergyPoint APP, či na čísle +420725690700, vrátíme vám peníze.

 

Translate »